HC6471E

HC6471E

Documentatie keramische kookplaat HC6471E/A01
Foutcode keramische kookplaat HC6471E/A01

Zoek de (fout)code van je keramische kookplaat HC6471E/A01 (730818-01).


Foutcode Er - niet nader omschreven storing

Er is een defect in de elektronica van de kookplaat.

Neem contact op met de serviceafdeling. Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Foutcode Er03 - bedieningspaneel vuil

Het bedieningspaneel is vervuild of er ligt water op.

Reinig het bedieningspaneel.


Meer informatie.


Zelf oplossen?

Vaak kun je een storing zelf oplossen, bijvoorbeeld door het apparaat te resetten: haal de stekker uit het stopcontact. Wacht twee minuten en zet daarna de stroom er weer op. Kun je niet bij de stekker, zet dan de juiste groep in de meterkast uit.


Handleiding en andere documenten

In de handleiding vind je ook informatie over foutmeldingen van je apparaat. De handleiding en andere documentatie zoals een installatievoorschrift en inbouwmaten, vind je in artikel Documentatie keramische kookplaat HC6471E/A01.


Garantie?
Lees meer informatie over garantie.


Monteursbezoek

Staat er bij de (fout)code dat een monteur het probleem moet verhelpen? Maak dan een afspraak met een ATAG monteur.


Open artikel

Documentatie keramische kookplaat HC6471E

Wil je informatie over je keramische kookplaat bekijken zoals de handleiding of een installatievoorschrift? Zoek het artikelnummer op en klik op de documentatie van jouw apparaat.

Artikelnummers:

Open artikel