HI4071M

HI4071M

Documentatie inductiekookplaat HI4071MUU/A1

Open hier de documenten van je inductiekookplaat HI4071MUU/A1 (275035/01).


Afbeelding
Afmeting
Foutcodes en Resetten
Handleidingen
Onderdelen

Open artikel

Foutcode inductiekookplaat HI4071MUU/A1

Zoek de (fout)code van je inductiekookplaat HI4071MUU/A1 (275035-01).


Er klinkt continu een geluidssignaal
De kookplaat is verkeerd aangesloten

Een installateur moet dit probleem verhelpen.

Storingscode F11; F42
Knop te lang bediend

Houd de knop korter naar de uiterst linker of rechter positie gedraaid. Indien dit niets oplost moet een monteur het probleem verhelpen.

Overige Storingscodes
Generator defect

Er is een generator defect. Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Storingscode 0E20

ESd ontlading via bedieningspaneel -> over de bandkabel naar de bedieningsprint

Dit probleem ontstaat vooral bij droge lucht. Door de ontlading raakt de bedieningsprint defect.

Aard het bedieningspaneel door een draad te leggen tussen het metaal van het bedieningspaneel en het chassis van de kookplaat. Vervang de bedieningsprint.

Storingscode 1E01, 2E01, 3E01 of 4E01
Te hoge temperatuur van de elektronica

De elektronica in de kookplaat is oververhit. Schakel tijdelijk een lagere stand in.

Storingscode 1E03, 1E09
Kookplaat verkeerd aangesloten of netspanning te laag

Wanneer de kookplaat verkeerd is aangesloten moet een installateur dit probleem verhelpen. Wanneer het probleem het gevolg is van een te lage netspanning moet u contact opnemen met de energieleverancier.

Storingscode 1E10
Kookplaat verkeerd aangesloten of netspanning te hoog

Wanneer de kookplaat verkeerd is aangesloten moet een installateur dit probleem verhelpen. Wanneer het probleem het gevolg is van een te hoge netspanning moet u contact opnemen met de energieleverancier.

Storingscode F99
Twee toetsen tegelijk bediend

Bedien één toets tegelijkertijd of reinig te glasplaat.


Meer informatie.


Zelf oplossen?

Vaak kun je een storing zelf oplossen, bijvoorbeeld door het apparaat te resetten: haal de stekker uit het stopcontact. Wacht twee minuten en zet daarna de stroom er weer op. Kun je niet bij de stekker, zet dan de juiste groep in de meterkast uit.


Handleiding en andere documenten

In de handleiding vind je ook informatie over foutmeldingen van je apparaat. De handleiding en andere documentatie zoals een installatievoorschrift en inbouwmaten, vind je in artikel Documentatie inductiekookplaat HI4071MUU/A1.


Garantie?
Lees meer informatie over garantie.


Monteursbezoek

Staat er bij de (fout)code dat een monteur het probleem moet verhelpen? Maak dan een afspraak met een ATAG monteur.


Open artikel

Documentatie inductiekookplaat HI4071M

Wil je informatie over je inductiekookplaat bekijken zoals de handleiding of een installatievoorschrift? Zoek het artikelnummer op en klik op de documentatie van jouw apparaat.

Artikelnummers:

Open artikel