HIDD9471LV

HIDD9471LV

Foutcode hood in hob HIDD9471LV/A01

Bekijk hier de storingen van uw hood in hob HIDD9471LV/A01 (661609/01).


Storingscode C in downdraft display (afwisselend met het vermogen)

Het koolstoffilter heeft de 100 bedrijfsuren bereikt.

Vervang het koolstoffilter. Gebruik de downdraft reinigingsstand.

Storingscode E2 - downdraft

De inductiekookplaat is oververhit.

De inductiekookplaat heeft zichzelf uitgeschakeld als gevolg van oververhitting.
Laat de kookplaat afkoelen en begin opnieuw, maar dan op een lagere stand.

Storingscode E5 - downdraft

De genarator is defect.

Neem contact op met de servicedienst. Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Storingscode E6 - downdraft

De genarator is defect.

Neem contact op met de servicedienst. Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Storingscode Er22
Er is een toets vuil, defect of er ligt een voorwerp op

Maak de glasplaat schoon. Leg geen voorwerpen op het bedieningspaneel. De foutcode kan ook weergegeven worden tijdens het schoonmaken van de glasplaat, bijvoorbeeld doordat er water op de toets(en) komt. Nadat de glasplaat droog of schoon is gemaakt moet de melding verdwijnen. Indien dit niets oplost moet een monteur het probleem verhelpen.

Storingscode F in downdraft display (afwisselend met het vermogen)

Vetfilter heeft de 100 bedrijfsuren bereikt.

Reinig het vetfilter. Gebruik de downdraft reinigingsstand.

Storingscode U400 en/of continu geluidssignaal
De kookplaat is verkeerd aangesloten

Een installateur moet dit probleem verhelpen.


Meer informatie.


Handleiding en documentatie

In de handleiding vindt u meer informatie over foutmeldingen van uw apparaat. Een handleiding en extra documentatie zoals afbeeldingen, inbouwmaten en meer, vindt u in artikel Documentatie hood in hob HIDD9471LV/A01.


Garantie?
Controleer of uw apparaat nog garantie heeft.


Monteursbezoek

Staat er dat een monteur het probleem moet verhelpen? Dan is het probleem dusdanig technisch dat een monteursbezoek nodig is. Maak een afspraak met een ATAG monteur.


Open artikel

Documentatie hood in hob HIDD9471LV

Wilt u informatie over uw hood in hob bekijken? Zoek het artikelnummer van uw apparaat op en klik hieronder op het artikelnummer om de specifieke documenten te bekijken.

Artikelnummers:

Open artikel