HIDD9472LV

HIDD9472LV

Foutcode hood in hob HIDD9472LV/A01

Zoek de (fout)code van je hood in hob HIDD9472LV/A01 (661608-01).


Melding FC of CC

FC = Indicatie vetfilter reinigen
CC = Indicatie Koolstoffilter reinigen/vervangen (afhankelijk van het type koolstoffilte

 

Indicatie vetfilter reinigen
Na 10 bedrijfsuren verschijnt de indicatie voor ‘Filter
Cleaning’. Het vetfilter moet gereinigd worden

Als het vetfilter gereinigd is, kunt u de indicatie
wissen door de Min-toets en de Aan/Uit-toets van de
ventilator tegelijk min. 3 seconden lang in te drukken.
De teller voor de indicatie begint weer bij 0 uur.

Indicatie koolstoffilter vervangen
Na 150 bedrijfsuren verschijnt de indicatie voor
‘Carbon Cleaning’. Het koolstoffilter moet worden
vervangen.


Als het koolstoffi lter gereinigd is, kunt u de indicatie
wissen door de Plus-toets en de Aan/Uit-toets van de
ventilator tegelijk min. 3 seconden lang in te drukken.
De teller voor de indicatie begint weer bij 0 uur.

Storingscode C in downdraft display (afwisselend met het vermogen)

Het koolstoffilter heeft de 100 bedrijfsuren bereikt.

Vervang het koolstoffilter. Gebruik de downdraft reinigingsstand.

Storingscode E2 - downdraft

De inductiekookplaat is oververhit.

De inductiekookplaat heeft zichzelf uitgeschakeld als gevolg van oververhitting.
Laat de kookplaat afkoelen en begin opnieuw, maar dan op een lagere stand.

Storingscode E5 - downdraft

De genarator is defect.

Neem contact op met de servicedienst. Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Storingscode E6 - downdraft

De genarator is defect.

Neem contact op met de servicedienst. Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Storingscode Er22
Er is een toets vuil, defect of er ligt een voorwerp op

Maak de glasplaat schoon. Leg geen voorwerpen op het bedieningspaneel. De foutcode kan ook weergegeven worden tijdens het schoonmaken van de glasplaat, bijvoorbeeld doordat er water op de toets(en) komt. Nadat de glasplaat droog of schoon is gemaakt moet de melding verdwijnen. Indien dit niets oplost moet een monteur het probleem verhelpen.

Storingscode F in downdraft display (afwisselend met het vermogen)

Vetfilter heeft de 100 bedrijfsuren bereikt.

Reinig het vetfilter. Gebruik de downdraft reinigingsstand.

Storingscode U400 en/of continu geluidssignaal
De kookplaat is verkeerd aangesloten

Een installateur moet dit probleem verhelpen.


Meer informatie.


Zelf oplossen?

Vaak kun je een storing zelf oplossen, bijvoorbeeld door het apparaat te resetten: haal de stekker uit het stopcontact. Wacht twee minuten en zet daarna de stroom er weer op. Kun je niet bij de stekker, zet dan de juiste groep in de meterkast uit.


Handleiding en andere documenten

In de handleiding vind je ook informatie over foutmeldingen van je apparaat. De handleiding en andere documentatie zoals een installatievoorschrift en inbouwmaten, vind je in artikel Documentatie hood in hob HIDD9472LV/A01.


Garantie?
Lees meer informatie over garantie.


Monteursbezoek

Staat er bij de (fout)code dat een monteur het probleem moet verhelpen? Maak dan een afspraak met een ATAG monteur.


Open artikel

Documentatie hood in hob HIDD9472LV

Wil je informatie over je hood in hob bekijken zoals de handleiding of een installatievoorschrift? Zoek het artikelnummer op en klik op de documentatie van jouw apparaat.

Artikelnummers:

Open artikel