HL8271I

HL8271I

Documentatie keramische kookplaat HL8271IUU/A1

Open hier de documenten van je keramische kookplaat HL8271IUU/A1 (312456/01).


Afbeelding
Afmeting
Foutcodes en Resetten
Handleidingen
Onderdelen

Open artikel

Foutcode keramische kookplaat HL8271IUU/A1

Zoek de (fout)code van je keramische kookplaat HL8271IUU/A1 (312456-01).


3 LEDs knipperen (sleutel LED, pauze LED + hood-LED)
Programmeerfout besturingsprint

Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Foutcode C1, FC, FU, F9, F10 of F11

Toestel verkeerd aangesloten

Sluit het toestel op de juiste wijze aan volgens het aansluitschema.

Storingscode F08

Bediening oververhit

De bedieningstoetsen raken oververhit door langdurig gebruik of een kookpan die te dicht bij de toetsen staat.

Storingscode F99 / Rode lampje naast sleuteltoets brandt en lampje boven pauzetoets knippert

Meerdere toetsen tegelijk bedient

 

Indien meerdere toetsen tegelijk worden bedient (bijvoorbeel voor vuil op de kookplaat) geeft het toestel een foutcode.

Storingscode FA

Te lage spanning

 

Controleer de aansluiting

Sleutel LED (onderste) brandt continu, pauze LED (middelste) en hood-LED (bovenste) knipperen

 

Foutieve configuratie 

 

Een monteur moet dit probleem verhelpen. 

 

Sleutel LED (onderste) brandt continu; bovenste LED (hood-LED) knippert
Oververhitting of bedieningsstoring

Laat het toestel afkoelen en reinig de kookplaat (bedieningstoetsen).


Meer informatie.


Zelf oplossen?

Vaak kun je een storing zelf oplossen, bijvoorbeeld door het apparaat te resetten: haal de stekker uit het stopcontact. Wacht twee minuten en zet daarna de stroom er weer op. Kun je niet bij de stekker, zet dan de juiste groep in de meterkast uit.


Handleiding en andere documenten

In de handleiding vind je ook informatie over foutmeldingen van je apparaat. De handleiding en andere documentatie zoals een installatievoorschrift en inbouwmaten, vind je in artikel Documentatie keramische kookplaat HL8271IUU/A1.


Garantie?
Lees meer informatie over garantie.


Monteursbezoek

Staat er bij de (fout)code dat een monteur het probleem moet verhelpen? Maak dan een afspraak met een ATAG monteur.


Open artikel

Documentatie keramische kookplaat HL8271I

Wil je informatie over je keramische kookplaat bekijken zoals de handleiding of een installatievoorschrift? Zoek het artikelnummer op en klik op de documentatie van jouw apparaat.

Artikelnummers:

Open artikel