KD84178CD

KD84178CD

Documentatie vriezer KD84178CD/A01

Bekijk hier de documenten van uw vriezer KD84178CD/A01 (728288/01).


Afbeelding
Afmeting
Extra Toestelinformatie
Foutcodes en Resetten
Handleidingen
Onderdelen

Open artikel

Foutcode vriezer KD84178CD/A01

Bekijk hier de storingen van uw vriezer KD84178CD/A01 (728288/01).


Foutcode E0 - De aanraaktoetsen reageren niet

De toetsen reageren niet op de bediening. Neem contact op met de serviceorganisatie. Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Het toestel blijft in de veilige modus staan totdat het is gerepareerd en houdt hierbij de meest geschikte temperatuur aan.

Foutcode E1, E2 of E3 - Defecte temperatuursensor

Er is een temperatuursensor defect.
Neem contact op met de serviceorganisatie. Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Het toestel blijft in de veilige modus staan totdat het is gerepareerd en houdt hierbij de meest geschikte temperatuur aan.

Foutcode E9 - Deur te lang open

Er staat een deur te lang open. Sluit de deur. Wanneer tegelijkertijd de verlichting van de koel- en/of vriesruimte niet meer werkt, is de deursensor defect.

Neem contact op met de serviceorganisatie. Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Het toestel blijft in de veilige modus staan totdat het is gerepareerd en houdt hierbij de meest geschikte temperatuur aan.

Foutcode LL - Kinderslot

Het kinderslot is ingeschakeld. Druk gedurende tenminste 3 sec. op de ECO-/Kinderslottoets om het kinderslot uit te schakelen.
'LL' verdwijnt uit de display; de functie is uitgeschakeld.

Inschakelen
Druk gedurende tenminste drie seconden op de ECO-/Kinderslottoets. 
In de display verschijnt 'LL'; het kinderslot is ingeschakeld.

 

 

Foutcode PF - Langdurige stroomonderbreking

Er is een langdurige stroomstoring geweest.
Tijdens een stroomstoring kan het toestel niet koelen en/of vriezen. Nadat de stroomstoring is verholpen wordt de temperatuur in het toestel gemeten. 
Als de temperatuur te hoog is knipperen de alarmtoets en 'PF' (Power Failure). U hoort bovendien een geluidssignaal.
Controleer altijd de levensmiddelen bij de melding 'PF'. Levensmiddelen kunnen bederven bij een te hoge temperatuur.

Schakel het geluidssignaal uit door op een willekeurige toets te drukken.
Het geluidssignaal stopt en de ingestelde temperatuur verschijnt weer in de display.

De alarmtoets en de ingestelde temperatuur blijven knipperen zolang de temperatuur nog te hoog is.


Meer informatie.


Handleiding en documentatie

In de handleiding vindt u meer informatie over foutmeldingen van uw apparaat. Een handleiding en extra documentatie zoals afbeeldingen, inbouwmaten en meer, vindt u in artikel Documentatie vriezer KD84178CD/A01.


Garantie?
Controleer of uw apparaat nog garantie heeft.


Monteursbezoek

Staat er dat een monteur het probleem moet verhelpen? Dan is het probleem dusdanig technisch dat een monteursbezoek nodig is. Maak een afspraak met een ATAG monteur.


Open artikel

Documentatie vriezer KD84178CD

Wilt u informatie over uw vriezer bekijken? Zoek het artikelnummer van uw apparaat op en klik hieronder op het artikelnummer om de specifieke documenten te bekijken.

Artikelnummers:

Open artikel