KD84178CD

KD84178CD

Documentatie vriezer KD84178CD/A01

Open hier de documenten van je vriezer KD84178CD/A01 (728288/01).


Afbeelding
Afmeting
Extra Toestelinformatie
Foutcodes en Resetten
Handleidingen
Onderdelen

Open artikel

Foutcode vriezer KD84178CD/A01

Zoek de (fout)code van je vriezer KD84178CD/A01 (728288-01).


Foutcode E0 - De aanraaktoetsen reageren niet

De toetsen reageren niet op de bediening. Neem contact op met de serviceorganisatie. Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Het toestel blijft in de veilige modus staan totdat het is gerepareerd en houdt hierbij de meest geschikte temperatuur aan.

Foutcode E1, E2 of E3 - Defecte temperatuursensor

Er is een temperatuursensor defect.
Neem contact op met de serviceorganisatie. Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Het toestel blijft in de veilige modus staan totdat het is gerepareerd en houdt hierbij de meest geschikte temperatuur aan.

Foutcode E9 - Deur te lang open

Er staat een deur te lang open. Sluit de deur. Wanneer tegelijkertijd de verlichting van de koel- en/of vriesruimte niet meer werkt, is de deursensor defect.

Neem contact op met de serviceorganisatie. Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Het toestel blijft in de veilige modus staan totdat het is gerepareerd en houdt hierbij de meest geschikte temperatuur aan.

Foutcode LL - Kinderslot

Het kinderslot is ingeschakeld. Druk gedurende tenminste 3 sec. op de ECO-/Kinderslottoets om het kinderslot uit te schakelen.
'LL' verdwijnt uit de display; de functie is uitgeschakeld.

Inschakelen
Druk gedurende tenminste drie seconden op de ECO-/Kinderslottoets. 
In de display verschijnt 'LL'; het kinderslot is ingeschakeld.

 

 

Foutcode PF - Langdurige stroomonderbreking

Er is een langdurige stroomstoring geweest.
Tijdens een stroomstoring kan het toestel niet koelen en/of vriezen. Nadat de stroomstoring is verholpen wordt de temperatuur in het toestel gemeten. 
Als de temperatuur te hoog is knipperen de alarmtoets en 'PF' (Power Failure). U hoort bovendien een geluidssignaal.
Controleer altijd de levensmiddelen bij de melding 'PF'. Levensmiddelen kunnen bederven bij een te hoge temperatuur.

Schakel het geluidssignaal uit door op een willekeurige toets te drukken.
Het geluidssignaal stopt en de ingestelde temperatuur verschijnt weer in de display.

De alarmtoets en de ingestelde temperatuur blijven knipperen zolang de temperatuur nog te hoog is.


Meer informatie.


Zelf oplossen?

Vaak kun je een storing zelf oplossen, bijvoorbeeld door het apparaat te resetten: haal de stekker uit het stopcontact. Wacht twee minuten en zet daarna de stroom er weer op. Kun je niet bij de stekker, zet dan de juiste groep in de meterkast uit.


Handleiding en andere documenten

In de handleiding vind je ook informatie over foutmeldingen van je apparaat. De handleiding en andere documentatie zoals een installatievoorschrift en inbouwmaten, vind je in artikel Documentatie vriezer KD84178CD/A01.


Garantie?
Lees meer informatie over garantie.


Monteursbezoek

Staat er bij de (fout)code dat een monteur het probleem moet verhelpen? Maak dan een afspraak met een ATAG monteur.


Open artikel

Documentatie vriezer KD84178CD

Wil je informatie over je vriezer bekijken zoals de handleiding of een installatievoorschrift? Zoek het artikelnummer op en klik op de documentatie van jouw apparaat.

Artikelnummers:

Open artikel