VA6411TT

VA6411TT

Reset vaatwasser VA6411TT

Volg de aanwijzingen om je vaatwasser VA6411TT (723899) te resetten.


Resetten VA6411TTResetten

  1. Open de deur van de afwasmachine. In de display verschijnt afwisselend de indicatie "Programma afbreken", "Deur sluiten", de resterende programmaduur, het ingestelde programma en de actuele stand van het programma.
  2. Druk op de toets "-". In de display verschijnen de indicaties "Om af te breken" en "Deur sluiten".
  3. Sluit de deur. Het nog in het apparaat aanwezige water wordt afgepompt. Zodra het afpompen is beëindigd klinkt er 5 keer een geluidssignaal.
  4. Open de deur. In de display verschijnt kort de indicatie "Klaar" en de afwasmachine wordt na 5 seconden automatisch uitgeschakeld.
  5. Open de deur en sluit het wasmiddelenbakje.
  6. Schakel de afwasmachine weer in.
  7. Selecteer (nogmaals) het gewenste programma en sluit de deur.Open artikel

Foutcode vaatwasser VA6411TT/A01

Zoek de (fout)code van je vaatwasser VA6411TT/A01 (723899-01).


Storingscode A

Aquasensor - kalibreerfout rode meetsensor

Storingscode B

Aquasensor - kalibreerfout groene meetsensor

Storingscode C

Geen tacho impuls

Storingscode D

Kortsluiting omwalspomp

Storingscode E

Geen puls van de waterhardheidssensor

Storingscode F

Vulfout

Storingscode G

Kortsluiting triac waterhardheidssensor

Storingscode H

Verwarmingsfout

Storingscode K

NTC fout - onderbroken / kortgesloten

Storingscode M

Voedingsrelais vastgebrand

Storingscode O

Veiligheidsniveau geactiveerd

Storingscode P

Veiligheidsniveau 8x herkend


Meer informatie.


Zelf oplossen?

Vaak kun je een storing zelf oplossen, bijvoorbeeld door het apparaat te resetten: haal de stekker uit het stopcontact. Wacht twee minuten en zet daarna de stroom er weer op. Kun je niet bij de stekker, zet dan de juiste groep in de meterkast uit.


Handleiding en andere documenten

In de handleiding vind je ook informatie over foutmeldingen van je apparaat. De handleiding en andere documentatie zoals een installatievoorschrift en inbouwmaten, vind je in artikel Documentatie vaatwasser VA6411TT/A01.


Garantie?
Lees meer informatie over garantie.


Monteursbezoek

Staat er bij de (fout)code dat een monteur het probleem moet verhelpen? Maak dan een afspraak met een ATAG monteur.


Open artikel

Documentatie vaatwasser VA6411TT

Wil je informatie over je vaatwasser bekijken zoals de handleiding of een installatievoorschrift? Zoek het artikelnummer op en klik op de documentatie van jouw apparaat.

Artikelnummers:

Open artikel