VA6711RT

VA6711RT

Reset vaatwasser VA6711RT

Volg de aanwijzingen om je vaatwasser VA6711RT (702644) te resetten.


Resetten VA66_96_67_97

Programma resetten of wijzigen

 • Druk 3 seconden lang op de Start-/Stoptoets.
 • Selecteer een nieuw programma en druk opnieuw op de Start-/Stoptoets.


Open artikel

Foutcode vaatwasser VA6711RTUU/A01

Zoek de (fout)code van je vaatwasser VA6711RTUU/A01 (702644-01).


Storingscode F10

Toestel is overvuld met water

Sluit de waterkraan. Raadpleeg een servicemonteur.

Storingscode F11

Toestel pompt het water niet weg

Het gele anti slurpkapje is niet (goed) geplaatst

 • Zorg ervoor dat het gele anti slurpkapje correct op zijn plaats zit.

Verstopping in de afvoerslang

 • Ontkoppel de afvoerslang daar waar deze op de sifon van de gootsteen is aangesloten.
 • Controleer of er zich opgehoopt vuil bevind in de slang.
 • Het kegelvormige deel van de opening moet dusdanig zijn dat de diameter ten minste 14 mm is.

Knikken in de afvoerslang

 • Controleer de afvoerslang!

Verstopte filters

 • Reinig de filters

Afvoerpomp is geblokkeerd

 

U kunt de pomp bereiken vanaf de binnenkant van de machine.

 • Sluit de machine van de elektriciteit af door de stekker eruit te trekken Verwijder het groffilter en leidingdeel.
 • Verwijder het kleine montagestuk aan de linkerkant van de onderafvoer (zie onderstaande afbeelding).

antisleurpkapje

 • U kunt de pompschoep losmaken en deze draaien door uw vinger in de opening te steken en alles dat het blokkeert te verwijderen.
 • Plaats het montagestuk en de filters terug.
 • Stop de stekker in het stopcontact. Wanneer de machine niet start en een zoemend geluid maakt, is de overloopbeveiliging geactiveerd.
 • Draai de waterkraan dicht. Verwijder de stekker uit het stopcontact.
 • Raadpleeg een servicemonteur.
Storingscode F12

Waterinlaattijd te lang

Water toevoerkraan niet geopend of de waterdruk is te laag. Open de waterkraan of raadpleeg een installateur

Storingscode F40

Inlaatventiel lekt

Sluit de waterkraan. Raadpleeg een servicemonteur.

Storingscode F41 - Temperatuur stop fout

Temperatuurstijging van minder dan 4 graden Celsius in 10 minuten. Het programma wordt voortgezet. De storingscode is alleen zichtbaar in het in-service-menu.

Check: Element, thermistor, waterniveau, circulatiepomp, besturing, kabels.

Storingscode F42 - Thermistor fout

Temperatuurstijging hoger dan 80 graden Celsius. Toestel stopt met verwarmen terwijl het programma door loopt. De storingscode is alleen zichtbaar in het in-service-menu.

Check: thermistor, controle unit.

Storingscode F43 - Pressure sensor fout

Uitgangssignaal > 4,8 V van de pressorsensor. Het programma wordt voortgezet. De storingscode is alleen zichtbaar in het in-service-menu.

Check: Druksensor, controle-eenheid en kabels.

Storingscode F44 - Aqua sensor fout

De machine meet een te hoge troebelheid van het water. Het automatische programma wordt voortgezet. De storingscode is alleen zichtbaar in het in-service-menu.

Check: waterkwaliteit, filters, troebelheidssensor, afvoersysteem.

Storingscode F45 - Wisselmotor fout

Positieschakelaar van de wisselmotor is altijd gesloten of altijd open. Het programma wordt voortgezet. De storingscode is alleen zichtbaar in het in-service-menu.

Check: Wisselmotor (op eventuele verstopping) en kabels


Meer informatie.


Zelf oplossen?

Vaak kun je een storing zelf oplossen, bijvoorbeeld door het apparaat te resetten: haal de stekker uit het stopcontact. Wacht twee minuten en zet daarna de stroom er weer op. Kun je niet bij de stekker, zet dan de juiste groep in de meterkast uit.


Handleiding en andere documenten

In de handleiding vind je ook informatie over foutmeldingen van je apparaat. De handleiding en andere documentatie zoals een installatievoorschrift en inbouwmaten, vind je in artikel Documentatie vaatwasser VA6711RTUU/A01.


Garantie?
Lees meer informatie over garantie.


Monteursbezoek

Staat er bij de (fout)code dat een monteur het probleem moet verhelpen? Maak dan een afspraak met een ATAG monteur.


Open artikel

Foutcode vaatwasser VA6711RTUU/A02

Zoek de (fout)code van je vaatwasser VA6711RTUU/A02 (702644-02).


Storingscode F10

Toestel is overvuld met water

Sluit de waterkraan. Raadpleeg een servicemonteur.

Storingscode F11

Toestel pompt het water niet weg

Het gele anti slurpkapje is niet (goed) geplaatst

 • Zorg ervoor dat het gele anti slurpkapje correct op zijn plaats zit.

Verstopping in de afvoerslang

 • Ontkoppel de afvoerslang daar waar deze op de sifon van de gootsteen is aangesloten.
 • Controleer of er zich opgehoopt vuil bevind in de slang.
 • Het kegelvormige deel van de opening moet dusdanig zijn dat de diameter ten minste 14 mm is.

Knikken in de afvoerslang

 • Controleer de afvoerslang!

Verstopte filters

 • Reinig de filters

Afvoerpomp is geblokkeerd

 

U kunt de pomp bereiken vanaf de binnenkant van de machine.

 • Sluit de machine van de elektriciteit af door de stekker eruit te trekken Verwijder het groffilter en leidingdeel.
 • Verwijder het kleine montagestuk aan de linkerkant van de onderafvoer (zie onderstaande afbeelding).

antisleurpkapje

 • U kunt de pompschoep losmaken en deze draaien door uw vinger in de opening te steken en alles dat het blokkeert te verwijderen.
 • Plaats het montagestuk en de filters terug.
 • Stop de stekker in het stopcontact. Wanneer de machine niet start en een zoemend geluid maakt, is de overloopbeveiliging geactiveerd.
 • Draai de waterkraan dicht. Verwijder de stekker uit het stopcontact.
 • Raadpleeg een servicemonteur.
Storingscode F12

Waterinlaattijd te lang

Water toevoerkraan niet geopend of de waterdruk is te laag. Open de waterkraan of raadpleeg een installateur

Storingscode F40

Inlaatventiel lekt

Sluit de waterkraan. Raadpleeg een servicemonteur.

Storingscode F41 - Temperatuur stop fout

Temperatuurstijging van minder dan 4 graden Celsius in 10 minuten. Het programma wordt voortgezet. De storingscode is alleen zichtbaar in het in-service-menu.

Check: Element, thermistor, waterniveau, circulatiepomp, besturing, kabels.

Storingscode F42 - Thermistor fout

Temperatuurstijging hoger dan 80 graden Celsius. Toestel stopt met verwarmen terwijl het programma door loopt. De storingscode is alleen zichtbaar in het in-service-menu.

Check: thermistor, controle unit.

Storingscode F43 - Pressure sensor fout

Uitgangssignaal > 4,8 V van de pressorsensor. Het programma wordt voortgezet. De storingscode is alleen zichtbaar in het in-service-menu.

Check: Druksensor, controle-eenheid en kabels.

Storingscode F44 - Aqua sensor fout

De machine meet een te hoge troebelheid van het water. Het automatische programma wordt voortgezet. De storingscode is alleen zichtbaar in het in-service-menu.

Check: waterkwaliteit, filters, troebelheidssensor, afvoersysteem.

Storingscode F45 - Wisselmotor fout

Positieschakelaar van de wisselmotor is altijd gesloten of altijd open. Het programma wordt voortgezet. De storingscode is alleen zichtbaar in het in-service-menu.

Check: Wisselmotor (op eventuele verstopping) en kabels


Meer informatie.


Zelf oplossen?

Vaak kun je een storing zelf oplossen, bijvoorbeeld door het apparaat te resetten: haal de stekker uit het stopcontact. Wacht twee minuten en zet daarna de stroom er weer op. Kun je niet bij de stekker, zet dan de juiste groep in de meterkast uit.


Handleiding en andere documenten

In de handleiding vind je ook informatie over foutmeldingen van je apparaat. De handleiding en andere documentatie zoals een installatievoorschrift en inbouwmaten, vind je in artikel Documentatie vaatwasser VA6711RTUU/A02.


Garantie?
Lees meer informatie over garantie.


Monteursbezoek

Staat er bij de (fout)code dat een monteur het probleem moet verhelpen? Maak dan een afspraak met een ATAG monteur.


Open artikel

Documentatie vaatwasser VA6711RT

Wil je informatie over je vaatwasser bekijken zoals de handleiding of een installatievoorschrift? Zoek het artikelnummer op en klik op de documentatie van jouw apparaat.

Artikelnummers:

Open artikel