VA9211RT

VA9211RT

Reset vaatwasser VA9211RT

Volg de aanwijzingen om je vaatwasser VA9211RT (723633) te resetten.


Resetten VA9411RTResetten

  1. Open de deur van de afwasmachine.
  2. Houd de programmatoetsen "A" en "C" ongeveer 3 seconden ingedrukt. In de display verschijnt een 0.
  3. Sluit de deur. Na circa 1 minuut schakelt de afwasmachine naar de eindstand van het programma.
  4. Schakel de afwasmachine uit.
  5. Open de deur en sluit het wasmiddelenbakje.
  6. Schakel de afwasmachine weer in.
  7. Selecteer (nogmaals) het gewenste programma en sluit de deur.Open artikel

Documentatie vaatwasser VA9211RT/A01

Open hier de documenten van je vaatwasser VA9211RT/A01 (723633/01).


Afbeelding
Afmeting
Foutcodes en Resetten
Handleidingen
Onderdelen

Open artikel

Documentatie vaatwasser VA9211RT

Wil je informatie over je vaatwasser bekijken zoals de handleiding of een installatievoorschrift? Zoek het artikelnummer op en klik op de documentatie van jouw apparaat.

Artikelnummers:

Open artikel