VA9411QT

VA9411QT

Reset vaatwasser VA9411QT

Volg de aanwijzingen om je vaatwasser VA9411QT (723900) te resetten.


Resetten VA9411QTResetten

  1. Open de deur van de afwasmachine.
  2. Houd de programmatoetsen "A" en "C" ongeveer 3 seconden ingedrukt. In de display verschijnt een 0.
  3. Sluit de deur. Na circa 1 minuut schakelt de afwasmachine naar de eindstand van het programma.
  4. Schakel de afwasmachine uit.
  5. Open de deur en sluit het wasmiddelenbakje.
  6. Schakel de afwasmachine weer in.
  7. Selecteer (nogmaals) het gewenste programma en sluit de deur.Open artikel

Foutcode vaatwasser VA9411QT/A01

Zoek de (fout)code van je vaatwasser VA9411QT/A01 (723900-01).


Storingscode E1
Schakelaar waterniveau reageert niet

Dit kan een tijdelijke storing zijn. Start de vaatwasmachine opnieuw.

Wanneer de foutcode zich herhaalt moet het probleem door een monteur worden verholpen.

Storingscode E2
Beveiliging wateroverlast ingeschakeld

Sluit de waterkraan en neem contact op met de servicedienst. Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Storingscode E3
Water wordt niet verwarmd

De vaatwasmachine kan het water niet verwarmen.

Draai hetzelfde afwasprogramma nogmaals. Wanneer de foutcode zich herhaalt moet het probleem door een monteur worden verholpen.

Storingscode E4
Thermostaatstoring

Dit kan een tijdelijke storing zijn. Start de vaatwasmachine opnieuw.

Wanneer de foutcode zich herhaalt moet het probleem door een monteur worden verholpen.

Storingscode E6
Kuipbodem lekt

Sluit de waterkraan en neem contact op met de servicedienst. Een monteur moet dit probleem verhelpen.


Niveaudrukschakelaar werkt niet goed

Dit kan een tijdelijke storing zijn. Start de vaatwasmachine opnieuw.

Wanneer de foutcode zich herhaalt moet het probleem door een monteur worden verholpen.


Meer informatie.


Zelf oplossen?

Vaak kun je een storing zelf oplossen, bijvoorbeeld door het apparaat te resetten: haal de stekker uit het stopcontact. Wacht twee minuten en zet daarna de stroom er weer op. Kun je niet bij de stekker, zet dan de juiste groep in de meterkast uit.


Handleiding en andere documenten

In de handleiding vind je ook informatie over foutmeldingen van je apparaat. De handleiding en andere documentatie zoals een installatievoorschrift en inbouwmaten, vind je in artikel Documentatie vaatwasser VA9411QT/A01.


Garantie?
Lees meer informatie over garantie.


Monteursbezoek

Staat er bij de (fout)code dat een monteur het probleem moet verhelpen? Maak dan een afspraak met een ATAG monteur.


Open artikel

Documentatie vaatwasser VA9411QT

Wil je informatie over je vaatwasser bekijken zoals de handleiding of een installatievoorschrift? Zoek het artikelnummer op en klik op de documentatie van jouw apparaat.

Artikelnummers:

Open artikel