VA9411TT

VA9411TT

Reset vaatwasser VA9411TT

Volg de aanwijzingen om uw vaatwasser VA9411TT (723903) te resetten.


Resetten VA6411TTResetten

  1. Open de deur van de afwasmachine. In de display verschijnt afwisselend de indicatie "Programma afbreken", "Deur sluiten", de resterende programmaduur, het ingestelde programma en de actuele stand van het programma.
  2. Druk op de toets "-". In de display verschijnen de indicaties "Om af te breken" en "Deur sluiten".
  3. Sluit de deur. Het nog in het apparaat aanwezige water wordt afgepompt. Zodra het afpompen is beëindigd klinkt er 5 keer een geluidssignaal.
  4. Open de deur. In de display verschijnt kort de indicatie "Klaar" en de afwasmachine wordt na 5 seconden automatisch uitgeschakeld.
  5. Open de deur en sluit het wasmiddelenbakje.
  6. Schakel de afwasmachine weer in.
  7. Selecteer (nogmaals) het gewenste programma en sluit de deur.Open artikel

Foutcode vaatwasser VA9411TT/A01

Bekijk hier de storingen van uw vaatwasser VA9411TT/A01 (723903/01).


Storingscode A

Aquasensor - kalibreerfout rode meetsensor

Storingscode B

Aquasensor - kalibreerfout groene meetsensor

Storingscode C

Geen tacho impuls

Storingscode D

Kortsluiting omwalspomp

Storingscode E

Geen puls van de waterhardheidssensor

Storingscode F

Vulfout

Storingscode G

Kortsluiting triac waterhardheidssensor

Storingscode H

Verwarmingsfout

Storingscode K

NTC fout - onderbroken / kortgesloten

Storingscode M

Voedingsrelais vastgebrand

Storingscode N

Netsynchronisatie niet mogelijk

Storingscode O

Veiligheidsniveau geactiveerd

Storingscode P

Veiligheidsniveau 8x herkend


Meer informatie.


Handleiding en documentatie

In de handleiding vindt u meer informatie over foutmeldingen van uw apparaat. Een handleiding en extra documentatie zoals afbeeldingen, inbouwmaten en meer, vindt u in artikel Documentatie vaatwasser VA9411TT/A01.


Garantie?
Controleer of uw apparaat nog garantie heeft.


Monteursbezoek

Staat er dat een monteur het probleem moet verhelpen? Dan is het probleem dusdanig technisch dat een monteursbezoek nodig is. Maak een afspraak met een ATAG monteur.


Open artikel

Documentatie vaatwasser VA9411TT

Wilt u informatie over uw vaatwasser bekijken? Zoek het artikelnummer van uw apparaat op en klik hieronder op het artikelnummer om de specifieke documenten te bekijken.

Artikelnummers:

Open artikel