HG570H

HG570H

Documentatie gaskookplaat HG570HA25NL/A1
Foutcode gaskookplaat HG570HA25NL/A1

Bekijk hier de storingen van uw gaskookplaat HG570HA25NL/A1 ().


Het indicatielampje van de kookduurbegrenzing knippert

Na 4 uur schakelt de gastoevoer een nog ingeschakelde brander uit; het indicatielampje gaat knipperen

De automatische kookduurbegrenzing is geactiveerd. Schakel het indicatielampje uit door alle bedieningsknoppen naar de uit-positie te draaien.

Storingscodes

Storingscodes
De lampjes bij de bedieningsknoppen van de HG570 kunnen een aantal storingscodes weergeven. Wanneer de lampjes bij de bedieningsknop knipperen duidt dit op een storing. Tel het aantal korte en lange pulsen. Storingscodes onder de tien worden aangegeven door een aantal korte pulsen. Storingscodes hoger dan tien worden aangegeven door een lange puls gevolgd door een aantal korte pulsen. Storingscodes hoger dan twintig worden aangegeven door twee lange pulsen gevolgd door een aantal korte pulsen. Twee lange pulsen en drie korte pulsen geven bijvoorbeeld storingscode 23 aan.

Hieronder een overzicht van deze codes.

 

Storingscode 1 - 5
Wanneer de branders niet binnen 10 seconden na het inschakelen van de vonkontsteking ontbranden verschijnt een van de volgende codes: f1 - voor brander 1; f2 voor brander 2; f3 voor brander 3; f4 voor brander 4 en f5 voor brander 5.

Reset de kookplaat door de gaskranen te sluiten.

Mogelijke oorzaken voor deze storing:

Brander vuil of vochtig. Maak in dat geval de brander schoon.
De beluchtingssleuven aan de achterzijde van het apparaat zijn geblokkeerd. Maak in dat geval de beluchtingssleuven vrij.
De bougie is vuil of vet. Maak in dat geval, indien mogelijk, de kookplaat spanningsloos. Maak de bougie schoon. Wrijf eventueel heel voorzichtig met een stukje fijn schuurpapier, nagelvijltje of hard borsteltje over het uiterste metalen puntje van de bougie.
 

Storingscode 6
De kookduurbegrenzing heeft ingegrepen.

De kookduurbegrenzing sluit na 4 uur automatisch de gastoevoer.

Draai alle bedieningsknoppen in de "uit"-positie om de kookduurbegrenzing te deactiveren. De kookplaat is nu weer gereed voor gebruik.

 

Storingscode 7
De gaskra(a)n(en) is/zijn niet gesloten. De veiligheidsgasklep is geopend.

Sluit de gaskraan.

 

Storingscode 11 - 15
Er is een probleem met de elektronica. Er wordt onterecht een vlamsignaal gedetecteerd. Een monteur moet dit probleem verhelpen.

 

Storingscode 16 - 17, 22 of 24
Er is een probleem met de elektronica van het besturingssysteem of de software van het controleprogramma. Een monteur moet dit probleem verhelpen.


Meer informatie.


Handleiding en documentatie

In de handleiding vindt u meer informatie over foutmeldingen van uw apparaat. Een handleiding en extra documentatie zoals afbeeldingen, inbouwmaten en meer, vindt u in artikel Documentatie gaskookplaat HG570HA25NL/A1.


Garantie?
Controleer of uw apparaat nog garantie heeft.


Monteursbezoek

Staat er dat een monteur het probleem moet verhelpen? Dan is het probleem dusdanig technisch dat een monteursbezoek nodig is. Maak een afspraak met een ATAG monteur.


Open artikel

Foutcode gaskookplaat HG570HF30BE/A0

Bekijk hier de storingen van uw gaskookplaat HG570HF30BE/A0 ().


Het indicatielampje van de kookduurbegrenzing knippert

Na 4 uur schakelt de gastoevoer een nog ingeschakelde brander uit; het indicatielampje gaat knipperen

De automatische kookduurbegrenzing is geactiveerd. Schakel het indicatielampje uit door alle bedieningsknoppen naar de uit-positie te draaien.

Storingscodes

Storingscodes
De lampjes bij de bedieningsknoppen van de HG570 kunnen een aantal storingscodes weergeven. Wanneer de lampjes bij de bedieningsknop knipperen duidt dit op een storing. Tel het aantal korte en lange pulsen. Storingscodes onder de tien worden aangegeven door een aantal korte pulsen. Storingscodes hoger dan tien worden aangegeven door een lange puls gevolgd door een aantal korte pulsen. Storingscodes hoger dan twintig worden aangegeven door twee lange pulsen gevolgd door een aantal korte pulsen. Twee lange pulsen en drie korte pulsen geven bijvoorbeeld storingscode 23 aan.

Hieronder een overzicht van deze codes.

 

Storingscode 1 - 5
Wanneer de branders niet binnen 10 seconden na het inschakelen van de vonkontsteking ontbranden verschijnt een van de volgende codes: f1 - voor brander 1; f2 voor brander 2; f3 voor brander 3; f4 voor brander 4 en f5 voor brander 5.

Reset de kookplaat door de gaskranen te sluiten.

Mogelijke oorzaken voor deze storing:

Brander vuil of vochtig. Maak in dat geval de brander schoon.
De beluchtingssleuven aan de achterzijde van het apparaat zijn geblokkeerd. Maak in dat geval de beluchtingssleuven vrij.
De bougie is vuil of vet. Maak in dat geval, indien mogelijk, de kookplaat spanningsloos. Maak de bougie schoon. Wrijf eventueel heel voorzichtig met een stukje fijn schuurpapier, nagelvijltje of hard borsteltje over het uiterste metalen puntje van de bougie.
 

Storingscode 6
De kookduurbegrenzing heeft ingegrepen.

De kookduurbegrenzing sluit na 4 uur automatisch de gastoevoer.

Draai alle bedieningsknoppen in de "uit"-positie om de kookduurbegrenzing te deactiveren. De kookplaat is nu weer gereed voor gebruik.

 

Storingscode 7
De gaskra(a)n(en) is/zijn niet gesloten. De veiligheidsgasklep is geopend.

Sluit de gaskraan.

 

Storingscode 11 - 15
Er is een probleem met de elektronica. Er wordt onterecht een vlamsignaal gedetecteerd. Een monteur moet dit probleem verhelpen.

 

Storingscode 16 - 17, 22 of 24
Er is een probleem met de elektronica van het besturingssysteem of de software van het controleprogramma. Een monteur moet dit probleem verhelpen.


Meer informatie.


Handleiding en documentatie

In de handleiding vindt u meer informatie over foutmeldingen van uw apparaat. Een handleiding en extra documentatie zoals afbeeldingen, inbouwmaten en meer, vindt u in artikel Documentatie gaskookplaat HG570HF30BE/A0.


Garantie?
Controleer of uw apparaat nog garantie heeft.


Monteursbezoek

Staat er dat een monteur het probleem moet verhelpen? Dan is het probleem dusdanig technisch dat een monteursbezoek nodig is. Maak een afspraak met een ATAG monteur.


Open artikel

Documentatie gaskookplaat HG570H

Wilt u informatie over uw gaskookplaat bekijken? Zoek het artikelnummer van uw apparaat op en klik hieronder op het artikelnummer om de specifieke documenten te bekijken.

Artikelnummers:

Open artikel